«
  1. Anasayfa
  2. Sağlık Bilgileri
  3. Çölyak Hastalığı Testleri; Çölyak Hastalığı Hangi Tahlille Belli Olur?

Çölyak Hastalığı Testleri; Çölyak Hastalığı Hangi Tahlille Belli Olur?

Çölyak Hastalığı Testleri

Çölyak Hastalığı Testleri

Çölyak Hastalığı Hangi Tahlille Belli Olur?

Çölyak Hastalığı Testleri; Sağlık uzmanları çölyak hastalığını teşhis etmek için çoğunlukla serolojik testleri ve bağırsak biyopsilerini kullanır. Serolojik testler bir hastada çölyak hastalığı olabileceğini gösteriyorsa, sağlık uzmanları daha sonra tanıyı doğrulamak için bağırsak biyopsileri istemelidir.

Çölyak hastalığı ile ilişkili belirli genlerin varlığını veya yokluğunu doğrulayan genetik testler bazı durumlarda faydalı olabilir.

Serolojik testler

Serolojik testlerin (antikorları kontrol eden kan testleri) istenmesi, çölyak hastalığının teşhisinde tipik olarak ilk adımdır.

Çölyak hastalığı için serolojik testler şunları içerir;

  • doku transglutaminaz (tTG) immünoglobulin A (IgA) ve tTG immünoglobulin G (IgG) testleri
  • endomizyal antikor (EMA) -IgA testi
  • deamidated gliadin peptide (DGP)-IgA ve DGP-IgG testleri

IgA antikorlarını kontrol eden serolojik testler, çölyak hastalığı için IgG antikorları için yapılan testlerden daha hassastır. Bununla birlikte, IgA eksikliği olan kişilerde IgG testleri yararlı olabilir. Doğru tanısal test sonuçları için hastanın glüten içeren bir diyetle besleniyor olması gerekir.

Serolojik testlerin bir kombinasyonunu içeren çölyak panelleri mevcuttur. Bir panelde yer alan testler laboratuvara göre değişir ve tüm testler gerekli olmayabilir. Bazı laboratuvarlar, gereksiz testlerin otomatik olarak yapılmasını önlemek için test basamakları geliştirmiştir.

Çölyak hastalığı için bakım noktası serolojik testleri geliştirilmiştir. Ancak, bakım noktası testlerinin doğruluğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sağlık uzmanları, çölyak hastalığının teşhisine yardımcı olmak için serolojik testleri kullanmanın yanı sıra, hastaların glütensiz bir diyete ne kadar uyduklarını izlemek için de kullanabilirler.

tTG-IgA ve tTG-IgG testleri

tTG-IgA testi, çoğu hasta için tercih edilen çölyak hastalığı serolojik testidir.1 Araştırmalar, tTG-IgA testinin %78 ila %100 arasında bir duyarlılığa ve %90 ila %100 arasında bir özgüllüğe sahip olduğunu göstermektedir.2 Bu testin performansı bağırsak hasarının derecesine bağlı olabilir, bu da testi hafif çölyak hastalığı olan hastalarda daha az duyarlı hale getirebilir. Test ayrıca 2 yaşından küçük çocuklarda daha az hassas olabilir.1 tTG-IgA testi çoğunlukla enzime bağlı immünosorbent tahlilidir (ELISA).

Sağlık uzmanları tTG-IgG testini IgA eksikliği olan hastalarda çölyak hastalığının teşhisine yardımcı olması için isteyebilir. tTG-IgG testi diğer durumlarda yararlı değildir.

EMA-IgA testi

Sağlık uzmanları, çölyak hastalığı tanısını daha kesin hale getirmeye yardımcı olmak için tTG-IgA testinden sonra EMA-IgA testini kullanabilir. Araştırmalar, EMA-IgA testinin %86 ila %100 arasında bir duyarlılığa ve %97 ila %100 arasında bir özgüllüğe sahip olduğunu göstermektedir.

Bu testin performansı bağırsak hasarının derecesine bağlı olabilir, bu da testi hafif çölyak hastalığı olan hastalarda daha az duyarlı hale getirebilir. Test ayrıca 2 yaşından küçük çocuklarda daha az hassas olabilir.

EMA-IgA testi, tTG-IgA testine göre daha pahalı ve zaman alıcı olan bir immünofloresan testidir. EMA-IgA testi aynı zamanda kalitatiftir ve sonuçları tTG-IgA testi sonuçlarına göre daha subjektif hale getirir.

DGP-IgA ve DGP-IgG testleri

DGP testleri tTG-IgA testine göre daha az hassas ve spesifiktir.Ancak, sağlık uzmanları belirli durumlarda DGP testleri isteyebilir. Örneğin, tTG ve EMA testleri bebeklerde ve küçük çocuklarda daha az hassas olabileceğinden, bazı uzmanlar 2 yaşından küçük çocuklarda DGP testlerinin tTG-IgA testi ile birleştirilmesini önermektedir.1 IgA eksikliği olan hastalar için sağlık uzmanları DGP-IgG testi isteyebilir.

IgA eksikliği

Genel popülasyonda 400 ila 800 kişiden sadece 1’inde IgA eksikliği olmasına rağmen, çölyak hastalığı olan kişilerin %2 ila %3’ünde IgA eksikliği vardır.1 IgA eksikliği olan hastalarda, tTG-IgA gibi IgA bazlı testler çölyak hastalığını doğru bir şekilde tespit edemeyebilir ve IgG bazlı testler tanıya yardımcı olabilir.

Çölyak hastalığı şüphesi olan bir hastada tTG-IgA veya EMA-IgA test sonucu negatif çıkarsa, sağlık uzmanları IgA eksikliği için bir seroloji testi olan total IgA testi isteyebilir.

Çölyak hastalığı olma ihtimali yüksek olan ve IgA eksikliği olabilecek hastalar için sağlık uzmanları total IgA ve tTG-IgA testlerini aynı anda isteyebilir.

Sağlık uzmanları ayrıca her iki antikor türünü kontrol etmek için aynı anda IgA bazlı bir test ve IgG bazlı bir test isteyebilir. Ancak, tTG-IgG tek başına pozitif çıkarsa ve hastada IgA eksikliği yoksa, tTG-IgG testi oldukça hatalıdır.

Bazı laboratuvarlar total IgA ölçümü ile başlayan bir testler dizisi tasarlamıştır. Seviye normalse tTG-IgA ölçülür. Toplam IgA düşükse, hem tTG-IgA hem de tTG-IgG ölçülür. Total IgA yetersizse, sadece tTG-IgG ve sıklıkla DGP-IgG ölçülür. Bu strateji, genellikle yanlış pozitif çıkan tTG-IgG testinin kullanılmasını önler.

Toplam IgA tespit edilemeyecek kadar düşükse, bu durum hastada immünoglobulin eksikliği bozukluğu olabileceğini düşündürür; en yaygın türü seçici IgA eksikliğidir. Daha ileri değerlendirme gerekebilir.

Bağırsak biyopsileri

Serolojik testler bir hastada çölyak hastalığı olabileceğini gösteriyorsa, sağlık uzmanları tanıyı doğrulamak için duodenum bulbusu ve distal duodenum dahil olmak üzere duodenum biyopsileri ile bir üst GI endoskopi istemelidir.

Bazı durumlarda, üst GI endoskopisi mümkün değilse, ilk kan örneğinde normalin üst sınırının 10 katından fazla olan çok güçlü bir pozitif tTG-IgA sonucu varsa ve sonraki kan örneğinde pozitif bir EMA-IgA varsa çölyak hastalığının güvenilir bir tanısı konulabilir. Ancak bu uygulama henüz yetişkin gastroenterolojisinde onaylanmamıştır.

Bir hastanın serolojik test sonuçları negatifse ve bir sağlık uzmanı hala çölyak hastalığından şüpheleniyorsa, bir sağlık uzmanı çölyak hastalığını veya hastanın semptomlarının başka bir nedeni olup olmadığını kontrol etmek için bağırsak biyopsileri isteyebilir.

Çölyak hastalığı olan hastaların yaklaşık %2 ila %3’ünün serolojik test sonuçları negatiftir.

Genetik testler

Çölyak hastalığı olan kişiler neredeyse her zaman aşağıdaki serotip eşdeğerlerini kodlayan iki grup insan lökosit antijeni (HLA) gen varyantından en az birine sahiptir: HLA-DQ2.5 veya HLA-DQ8. Çölyak hastalığı olan kişilerin yaklaşık %95’i HLA-DQ2.5’e sahiptir.

Diğer %5’in çoğu HLA-DQ8’e sahiptir.1 Çok küçük bir yüzde DQ2.2 gibi çölyak hastalığı ile çok nadiren ilişkili olan diğer genetik varyantlara sahiptir.

Bununla birlikte, genel nüfusun yaklaşık %30’unda HLA-DQ2.5 veya HLA-DQ8 bulunur ve bu gen varyantlarına sahip kişilerin yalnızca yaklaşık %3’ünde çölyak hastalığı gelişir.

HLA-DQ2.5 ve HLA-DQ8 için yapılan genetik testler belirli durumlarda çölyak hastalığının ekarte edilmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, sağlık uzmanları diğer testlerin net bir tanısal sonuç vermediği hastalarda genetik testler isteyebilir.

Bir hastanın genetik test sonuçları HLA-DQ2.5 ve HLA-DQ8 için negatifse, çölyak hastalığına sahip olma veya geliştirme olasılığı çok düşüktür.

Referans:  Çölyak hastalığı. Ulusal Tıp Kütüphanesi, MedlinePlus


 

İlgili Sağlık Makaleleri

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *