«
 1. Anasayfa
 2. Güncel Hastalıklar
 3. Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü; İdrar yolunuz böbreklerden üretraya kadar tek yönlü bir yoldur. VUR (vezikoüreteral reflü), idrarın yanlış yöne gitmesi ve üreterleri yedeklemesidir. En çok yeni doğanlar, bebekler ve küçük çocuklar etkilenir ama neyse ki VUR genellikle ağrılı, uzun süreli veya tedavi edilemez değildir. VUR idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.

Vezikoüreteral Reflü

Konu Başlıkları

Vezikoüreteral reflü (VUR) nedir?

Vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın mesaneden üreterlerde/böbreklerde geri yıkanması durumudur. İdrar tipik olarak böbreklerden akacak, üreterleri boşaltacak ve daha sonra mesanede depolanacaktır.

İdrar yolu, atıkları ve fazla suyu çıkarmak için vücudunuzun drenaj sistemidir. Normalde idrar, idrar yolunun ana yapıları boyunca aşağı doğru akar. Bu yapılar ve yaptıkları şunlardır:

 • Böbrekler: İki fasulye şeklinde, yumruk büyüklüğünde organ – omurganın her iki yanında göğüs kafesinin altında – vücudun kanını süzerek idrar üretir.
 • Üreterler: Her böbrekten birer tane olmak üzere iki ince, kaslı tüp idrarı böbreklerden mesaneye taşır.
 • Mesane: Pelvik kemikler arasında yer alan ve idrar depolamak için genişleyen içi boş, balon şeklindeki organ.
 • Üretra: İdrarın vücuttan çıktığı mesanenin altındaki ince tüp. Erkek üretra peniste bulunur ve dişi üretra vulvar bölgede biter.

VUR’da idrar geri akar – geri akar – üreterlerinizden birine veya her ikisine ve bazı durumlarda böbreklerden birine veya her ikisine. Sadece bir üreter ve böbreği etkileyen VUR’ye tek taraflı reflü denir. Hem üreterleri hem de böbrekleri etkileyen VUR’a bilateral reflü denir.

“Vezikoüreteral reflü” tıbbi kelimelere bakıldığında, “vescio” mesaneyi, “üreteral” üreterleri ifade eder. “Reflü”, yedekleme veya geri akış anlamına gelir. Böylece vezikoüreteral reflü, mesane ve üreterler arasındaki geri akışla ilgilidir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) çoğunlukla iki yaş ve altı yenidoğanları, bebekleri ve küçük çocukları etkiler, ancak daha büyük çocuklar ve (nadiren) yetişkinler de etkilenebilir. Anormal böbrekleri veya idrar yolları olan çocukların VUR’a sahip olma olasılığı daha yüksektir. Durum kızlarda erkeklerden daha yaygındır.

Vezikoüreteral reflü (VUR) ne kadar yaygındır?

Çocukların yaklaşık %1 ila %3’ünde vezikoüreteral reflü (VUR) vardır. Bozukluğa kalıtsal bir bağlantı var gibi görünüyor. Ailede bir çocukta VUR varsa, bir kardeşin de bu duruma sahip olma olasılığı dörtte birden biraz fazladır. Bir ebeveynde VUR varsa, çocuğunda VUR olma olasılığı üçte birdir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) türleri nelerdir?

İki tip vezikoüreteral reflü (VUR) “birincil” ve “ikincil”dir. Çoğu VUR vakası birincildir ve daha yaygın olarak sadece bir üreter ve böbreği etkiler. Birincil VUR ile bir çocuk, mesaneye düzgün bir şekilde implante edilmemiş bir üreter ile doğar.

Üreter ile mesane duvarı arasında oluşan kapakçık düzgün kapanmaz, bu nedenle idrar mesaneden üretere geri akar ve bazı çocuklarda böbreğe geri döner. Bu tip VUR, çocuğunuz büyüdükçe daha iyi hale gelebilir. Neyse ki, çocuğunuz büyüdükçe kas içi tünel uzunluğu uzar ve bu da flap valfin etkinliğini artırabilir.

İkincil VUR, idrar yolundaki bir tıkanıklık, basınçta bir artışa neden olduğunda ve idrarı üretradan çocuğunuzun mesanesine, üreterlerine ve hatta böbreklerine geri ittiğinde ortaya çıkar. Tıkanıklık, idrar yolundaki idrarın çocuğunuzun mesanesinden serbestçe akmasını engelleyen anormal bir doku kıvrımından kaynaklanabilir.

Sekonder VUR’un bir başka nedeni, mesaneyi idrar salması için uyaramayan sinirlerle ilgili bir sorun olabilir. Sekonder VUR’lu çocuklarda sıklıkla bilateral reflü vardır.

Vezikoüreteral reflü (VUR) derecelendirme sistemi nasıl çalışır?

Dereceler birden beşe kadardır. Beş, vezikoüreteral reflünün (VUR) en şiddetli şeklidir. Derecelendirme sistemi, idrarın idrar yolunda ne kadar geriye gittiğine ve üreter(ler)in genişliğine dayanır.

 • Birinci Derece: İdrar, normal boyuttaki bir üretere doğru geriye doğru gider.
 • İkinci Derece: İdrar, normal boyutlu bir üreter yoluyla böbreğin pelvis bölgesine geri döner. Ne böbrek pelvisi (idrarın böbrekten üretere aktığı üreterin büyük, huni benzeri ucu) ne de kaliksler (böbreğin idrar toplama rezervuarı; idrarı böbrek pelvisine yönlendirir) boyut olarak büyümemiştir. .
 • Üçüncü Derece: Üreter(ler), böbrek pelvisi ve kaliksler, yedek idrar nedeniyle hafif ila orta derecede büyümüştür.
 • Dördüncü Derece: Üreter(ler) kavisli ve orta derecede genişlemiştir ve böbrek pelvisi ve kaliksleri de çok fazla idrar nedeniyle orta derecede genişlemiştir.
 • Beşinci Derece: Üreter(ler) aşırı derecede bozuk ve büyümüştür. Böbrek pelvisi ve kaliksleri, içlerinde aşırı miktarda idrar tutulduğu için çok büyüktür.

Vezikoüreteral reflü (VUR) belirtileri nelerdir?

Çoğu durumda, vezikoüreteral reflü (VUR) olan bir çocuğun hiçbir semptomu yoktur. Semptomlar mevcut olduğunda, en yaygın olanı idrar yolu enfeksiyonudur (İYE) .

İYE’lere genellikle VUR neden olur. İYE’li çocukların yaklaşık %30 ila %50’sinde VUR olduğu tahmin edilmektedir. VUR, mesane ve böbrek enfeksiyonlarına yol açabilir, çünkü çocuğunuzun idrar yolunda kalan idrar, bakterilerin büyümesi için bir yer sağlar.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) sıklıkla VUR’dan kaynaklanır. Çocuğunuzda İYE semptomları varsa, VUR’u da olabilir. Bir İYE belirtileri şunları içerir:

  • Ateş.
  • İdrar yaparken yanma veya ağrı.
 • Alt karın bölgesinde ağrı.
 • Alt veya üst sırtta ağrı.
 • Daha sık idrara çıkma ihtiyacı.
 • İdrar yapmaya çalışırken sadece birkaç damla geliyor.
 • Mesane sızıntısı.
 • Bulanık ve kötü kokan idrar.

Vezikoüreteral reflü (VUR) ağrılı mıdır?

Hayır, vezikoüreteral reflü (VUR) ağrılı değildir. Ancak idrar yolu enfeksiyonu varsa idrar yaparken ağrı ve böbrek/yan bölgesinde ağrı olabilir.

Vezikoüreteral reflüye (VUR) ne sebep olur?

Birincil ve ikincil olmak üzere iki tip vezikoüreteral reflü (VUR) farklı nedenlere sahiptir.

Primer VUR: Çocuklarda primer VUR’un en yaygın nedeni anormal üreterdir. Çocuğunuzun üreteri ile mesanesi arasındaki kapakçık etkili bir şekilde kapanmaz, bu nedenle idrar böbreğe doğru geri çekilir. Çocuğunuz büyüdükçe organları ve yapıları olgunlaşır ve kapak doğru şekilde kapanabilir ve birincil VUR iyileşebilir.

İkincil VUR: İkincil VUR’un en yaygın nedeni, bir doku tarafından tıkanma veya mesane boynunda veya üretrada daralmadır. Bu problemler idrarın üretradan çıkmak yerine idrar yoluna geri dönmesine neden olur.

Bir çocuğun ayrıca, olması gerektiği gibi çalışmayan mesane sinirleri olabilir. Bu sorun, mesanenin normal şekilde kasılmasını ve gevşemesini engelleyebilir. İdrar koordineli bir şekilde salınmaz. İki taraflı VUR – tek taraflının aksine – ikincil VUR’da daha yaygındır.

Erişkinlerde vezikoüreteral reflüye (VUR) ne sebep olur?

Vezikoüreteral reflü (VUR) olan yetişkinlerde tipik olarak iyi huylu prostat hipertrofisi , nörojenik mesane vardır veya vücudun üreterlere yakın bölgelerinde ameliyat olmuşlardır.

Vezikoüreteral reflü (VUR) böbrek taşlarına neden olabilir mi?

Evet. Ürolitiyazis, mesane veya idrar yollarında taşlı konkresyonların oluşmasıdır. Bu betonlar veya taşlar, bulundukları yere göre farklı isimlerle anılır. Yani böbrek taşı, üreter taşı veya mesane taşı olabilir. Vezikoüreteral reflü (VUR) bu taşlara neden olabilir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) komplikasyonları nelerdir?

Çocuklarda vezikoüreteral reflü (VUR) komplikasyonları şunları içerir:

 • Mesane ve böbrek enfeksiyonları dahil olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları (İYE’ler) .
 • İdrar kaçırma, yatak ıslatma ve idrar retansiyonu gibi mesane sorunları.
 • Kabızlık .
 • Yüksek tansiyon .
 • Böbrek skarlaşması, böbrek hasarı ( nefrotik sendrom ) kronik böbrek yetmezliği (nadiren).
 • İYE geçiren VUR’lu çocukların çoğu, uzun süreli komplikasyonlar olmadan iyileşir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) hayatı tehdit eder mi?

Vezikoüreteral reflü (VUR) kendisi yaşamı tehdit edici değildir. Bununla birlikte, VUR, renal skarlaşmaya (böbrek skarlaşması) neden olabilen ve daha sonra renal hipertansiyon (böbrek hastalığının neden olduğu yüksek tansiyon) ve renal (böbrek) hastalığına dönüşebilen tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) yol açabilir. Son dönem böbrek hastalığı, diyaliz ve/veya nakil gerektirir. Bu müdahaleler olmadan böbrek hastalığı ölümcüldür.

TEŞHIS VE TESTLER

Vezikoüreteral reflü (VUR) nasıl teşhis edilir?

Vezikoüreteral reflü (VUR) teşhisi için kullanılan en yaygın görüntüleme testleri şunları içerir:

 • İşeme sistoüretrogramı (VCUG): VCUG, işeme olarak da adlandırılan idrara çıkma öncesi, sırası ve sonrasında mesane ve üretranın röntgen görüntüsüdür. Üretraya küçük bir kateter yerleştirilir ve çocuğunuzun mesanesini röntgende görülebilen özel bir boya ile doldurmak için kullanılır. Röntgenler, idrarın mesaneden üreterlere geri akıp akmadığını gösterir. Prosedür bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde, ayakta tedavi merkezinde veya hastanede gerçekleştirilir. Anestezi gerekli değildir, ancak bazı çocuklar için sedasyon kullanılabilir.
 • Radyonüklid sistogram (RNC): RNC, radyoaktif materyalin çocuğunuzun mesanesine yerleştirilmesini içeren bir tür nükleer taramadır. Daha sonra bir tarayıcı, çocuğunuz idrar yaparken veya mesane boşaldıktan sonra radyoaktif materyali algılar. İşlem bir sağlık kuruluşunun muayenehanesinde, ayakta tedavi merkezinde veya hastanede özel eğitim almış bir teknisyen tarafından gerçekleştirilir ve görüntüler bir radyolog tarafından yorumlanır. Anestezi gerekli değildir, ancak bazı çocuklar için sedasyon kullanılabilir. RNC, VCUG’den daha duyarlıdır ancak mesane anatomisi hakkında çok fazla ayrıntı sağlamaz.
 • Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) taraması: Bu görüntüleme testi, böbrekte bir İYE sonucu çocuğunuzun böbreğinde yara izleri oluşup oluşmadığını ortaya çıkarır. Bu tarama genellikle böbrek ultrasonu anormal olduğunda önerilir.
 • Ultrason : Bu güvenli ve ağrısız görüntüleme tekniği, çocuğunuzun böbrekleri ve mesanesi de dahil olmak üzere tüm idrar yolunun görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanır, ancak VUR’un derecesi hakkında ayrıntılı bilgi vermez. Çalışma bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde, ayakta tedavi merkezinde veya hastanede gerçekleştirilir. Anestezi gerekli değildir. Siz veya sağlık uzmanınız röntgen radyasyonuna veya radyoaktif malzemeye maruz kalmaktan kaçınmak istiyorsanız, bir VCUG veya RNC’den önce ultrason kullanılabilir.

Ultrason testi genellikle şu durumlarda yapılır:

 • Hamileli sırasında (rahim içindeyken) böbrekleri etkileyen idrar tıkanıklığı teşhisi konan bebekler .
 • İYE olan beş yaşından küçük çocuklar.
 • İYE ve ateşi olan çocuklar, yaşına bakılmaksızın ateşli İYE olarak adlandırılır.
 • Yaş veya ateş ne ​​olursa olsun cinsel olarak aktif olmayan İYE’li erkekler.
 • Etkilenen bir kardeş de dahil olmak üzere ailede VUR öyküsü olan çocuklar.
 • İYE olan beş yaş ve üstü çocuklar.

Vezikoüreteral reflü (VUR) olan çocukların başka hangi testlere ihtiyacı vardır?

Çocuğunuza vezikoüreteral reflü (VUR) teşhisi konduysa, aşağıdaki testleri yaptırmalıdır:

 • Tansiyon kontrolleri: Böbrek sorunları, çocuğu yüksek tansiyon riski altına sokar.
 • Kan testleri: Yüksek düzeyde protein veya kreatinin (kas yıkımının normal bir atık ürünü) böbrek hasarının belirtileridir.
 • İdrar testleri ve kültürü: İdrardaki protein böbrek hasarının bir işaretidir; İdrardaki bakteri enfeksiyon belirtisidir.

VUR’lu çocuklar ayrıca mesane/bağırsak disfonksiyonu (BBD) açısından değerlendirilmelidir.

Bağırsak ve mesane sorunlarının belirtileri şunlardır:

 • Sık sık veya aniden idrara çıkma zorunluluğu .
 • Banyo ziyaretleri arasında uzun süreler.
 • Gündüz ıslatma .
 • Penis veya perine ağrısı (anüs ve cinsel organlar arasındaki alan).
 • Islanmayı önlemek için duruş.
 • Kabızlık (haftada üç veya daha az bağırsak hareketi).
 • Fekal inkontinans (bağırsak hareketlerinin kontrol eksikliği).

Herhangi bir BBD semptomu ile birlikte VUR’u olan çocuklar, enfeksiyon nedeniyle daha fazla böbrek hasarı riski altındadır.

YÖNETIM VE TEDAVI

Vezikoüreteral reflü (VUR) nasıl yönetilir?

Vezikoüreteral reflü (VUR) tedavisine yardımcı olan ev ilaçları veya reçetesiz satılan ilaçlar yoktur. VUR’u yönetmek bir sağlık hizmeti sağlayıcısının yardımını gerektirir. Tedavi seçenekleri çocuğunuzun yaşına, semptomlarına, VUR tipine ve şiddetine bağlıdır.

Tedaviler arasında antibiyotikler ve diğer ilaçlar, enjekte edilebilir bir çözünebilir hacim arttırıcı ajan, kısa süreli kateterizasyon ve ameliyat yer alır. Siz, çocuk doktorunuz ve uzmanlarınızla bu tedavi seçeneklerini tartışacak ve çocuğunuzun VUR’u için en iyi seçimi yapacaksınız.

Primer vezikoüreteral reflü (VUR) nasıl tedavi edilir?

Çocuğunuz büyüdükçe ve idrar yolu anatomisi büyüyüp olgunlaştıkça, primer vezikoüreteral reflü (VUR) sıklıkla kendi kendine düzelecektir. O zamana kadar sağlık uzmanınız, varsa idrar yolu enfeksiyonunu (İYE) tedavi etmek için bir antibiyotik reçete edecektir. İYE’ler mesane ve böbrek enfeksiyonlarına yol açabilir.

Bununla birlikte, İYE’nin önlenmesi için uzun süreli antibiyotik kullanımı biraz tartışmalıdır. Uzun süreli antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine yol açabilir, yani ilaç artık enfeksiyona karşı çalışmayacaktır.

Bu, enfeksiyonlarla savaşmayı zorlaştırır ve daha fazla yan etkisi olan farklı ve potansiyel olarak daha güçlü ilaçlar alma ihtiyacına yol açar.

Şu anda Amerikan Üroloji Derneği, şu özel koşullar altında antibiyotik kullanımını önermektedir:

 • Bir yaşından küçük çocuklar: Çocuğunuzun İYE ve ateş öyküsü varsa veya çocuğunuzda tarama yoluyla VUR derecesi üç ila beş olan ateşsiz bir İYE varsa, sürekli antibiyotik kullanılmalıdır.
 • Mesane/bağırsak disfonksiyonu (BBD) olan bir yaşından büyük çocuklar : BBD tedavi edilirken sürekli antibiyotik kullanılmalıdır.
 • BBD’si olmayan bir yaşından büyük çocuklar: Sağlık hizmeti sağlayıcısının takdirine bağlı olarak sürekli antibiyotikler kullanılabilir, ancak otomatik olarak önerilmez; ancak, İYE’ler derhal tedavi edilmelidir.

Diğer ilaçlar

İki tip ilaç – anjiyotansiyon dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri – yüksek tansiyonu tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Kan basıncını kontrol etmek böbrek hasarını yavaşlatır.

Ameliyat

Özellikle böbreklerde yara izi ve şiddetli reflü varsa, tekrarlayan İYE’leri olan VUR’lu çocuklar için cerrahi düşünülür. Bununla birlikte, bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları, böbrek taraması tek başına yara izi kanıtı gösterdiğinde ameliyat önermektedir. VUR’u düzeltme kararı hafif ve dikkatli bir şekilde alınmaz ve en iyi sonuç için hasta seçimi gereklidir.

İdrarın geri akmasını önlemek için üreterler ve mesane arasındaki bağlantıyı düzeltmek için çeşitli cerrahi yaklaşımlar kullanılabilir.

VUR’un cerrahi olarak düzeltilmesi için altın standart prosedüre üreteral reimplant denir. Reimplantın amacı, idrarın tekrar üretere geri akmaması için üreterin mesane duvarında uygun uzunlukta bir tünel ile yeniden yönlendirilmesi anlamına gelen bir kapak-valf mekanizması oluşturmaktır.

Bu, mesaneyi açarak (intravezikal) veya mesanenin hemen dışında (ekstravezikal) gerçekleştirerek açık bir yaklaşım (küçük abdominal insizyon) dahil olmak üzere bir dizi farklı yolla gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde, aynı yaklaşım, belirli bir hasta alt grubunda robotik yardımlı olarak yapılabilir. Tipik olarak, bu hastalar bir gecede kalır ve ertesi gün eve giderler.

Birincil VUR için başka bir prosedür türü, hyaluronik asit/dekstranom (Deflux®) kullanımıdır. Kompleks şekerler içeren jel benzeri bir sıvı olan , VUR tedavisi için cerrahiye bir alternatiftir. Bu 30 dakikalık prosedür sırasında, çocuğunuzun mesane duvarına üreterin açıklığının yakınında az miktarda Deflux enjekte edilir.

Bu enjeksiyon dokuda bir şişkinlik oluşturur ve idrarın üretere geri akmasını zorlaştıran bir valf görevi görür. Bununla birlikte, idrar yine de üretraya doğru akabilir. Deflux, çocuğunuzun vücudu tarafından yavaş yavaş parçalanır. Çocuğunuz büyüdükçe, tünel uzunluğunu sağlam tutarak çocuğunuzun kendi dokusu ile değiştirilir.

Deflux enjeksiyonu, genel anestezi altında yapılan ayakta tedavi prosedürüdür, böylece çocuğunuz aynı gün eve gidebilir. Risklerin çoğu, işlem sırasında mesanenin içini görmek için kullanılan özel bir kamera olan sistoskop kullanımına bağlı risklerdir.

Yukarıdaki prosedürlerden kaynaklanan olası yan etkiler/komplikasyonlar şunları içerir:

 • Şişme.
 • morarma
 • Mesane tahrişi.
 • Kanama.
 • Enfeksiyon.
 • Prosedürün başarısızlığı.

Çocuğunuz aşağıdaki durumlarda işlemden sonra çocuğunuzun sağlık kuruluşunu arayın:

 • Sekiz ila 10 saat içinde idrar yapmak için tuvalete gitmedi.
 • İşlemden iki gün sonra idrar yaparken ağrı olur.
 • İdrar yapmak için tuvalete gitmeyi reddediyor.
 • Karında/sırtında/yanında şiddetli ağrı var.
 • 101.5 derece F’den (38.6 derece C) daha yüksek bir ateşi var.
 • 24 saat içinde azalmayan kötüleşen mesane spazmları vardır.
 • Çok kusuyor.
 • Sırt ve kalçalarda ağrı var.

Sekonder vezikoüreteral reflü (VUR) nasıl tedavi edilir?

Sekonder vezikoüreteral reflü (VUR), tıkanıklık giderilerek veya reflüye neden olan mesanenin boşalma şeklini iyileştirilerek tedavi edilir. Tedavi şunları içerebilir:

 • Bir tıkanıklığı gidermek veya anormal bir mesaneyi veya üreteri düzeltmek için yapılan cerrahi.
 • Bir İYE’yi önlemek veya tedavi etmek için antibiyotikler.
 • Aralıklı kateterizasyon (üretradan mesaneye kateter adı verilen ince bir tüp sokarak idrar kesesinin boşaltılması).
 • Mesane kası ilacı.

ÖNLEME

Vezikoüreteral reflüyü (VUR) önlemenin bilinen bir yolu yoktur – yemek, yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlarla değil. Bununla birlikte, çocuğunuzun genel idrar yolu sağlığını iyileştirmek için atabileceğiniz adımlar vardır. Çocuğunuzdan emin olun:

 • Yeterince su içer.
 • Bezi kirlendiğinde hemen değiştirir.
 • Düzenli olarak idrar yapar.
 • Mümkün olan en kısa sürede kabızlık ve idrar veya dışkı tutamama tedavisi görür.

Çocuğunuzun her yönden sağlıklı olmasına yardımcı olun. Egzersizi teşvik edin ve öğünlerin dengeli ve besleyici olduğundan emin olun.

GÖRÜNÜM / PROGNOZ

Çocuğumda vezikoüreteral reflü (VUR) varsa ne bekleyebilirim?

Çocuğunuzun bir veya daha fazla idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) ve/veya BBD’ye (mesane/bağırsak fonksiyon bozukluğu) dayanmasını bekleyin. Çocuğunuzun önce İYE geçirmesi ve daha sonra vezikoüreteral reflü (VUR) teşhisi konması muhtemeldir. Çoğu çocuk reflüden tamamen kurtulur, ancak bazıları değildir. Bu aileler, çocukları için en iyi yaklaşımı bulmak için sağlık ekipleriyle birlikte çalışır.

Çocuğumda ne kadar süre vezikoüreteral reflü (VUR) olacak?

Çocuğunuzda bir yıldan az bir süredir vezikoüreteral reflü (VUR) olmalıdır. VUR bir yıl işaretiyle çözülmezse, sağlık uzmanınız büyük olasılıkla ameliyatta ısrar edecektir.

Çocuğum vezikoüreteral reflü (VUR) ile okula gidebilir mi?

Bu sorunun cevabı semptomların şiddetine bağlıdır. Unutmayın, vezikoüreteral reflü (VUR) çocuğunuzun günlük yaşamını bozmaz, ancak idrar yolu enfeksiyonları olabilir. Bulaşıcı olmasa da, çocuğunuz ağrı çekebilir veya kabızlık veya idrar kaçırma sorunları yaşayabilir. Okula geri dönme ve oyun buluşmalarına katılma seçeneklerini tartışmak için sağlık uzmanınızla görüşün.

Vezikoüreteral reflü ile Yaşamak

Vezikoüreteral reflü (VUR) ile yaşamak nasıl bir şey?

Vezikoüreteral reflü (VUR) çocuğunuza ağrı veya rahatsızlık vermez. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) gibi açık semptomları olan bir sorun olana kadar çocuğunuzun VUR’u olduğunu bile bilemezsiniz.

Vezikoüreteral reflü (VUR) hakkında sağlık uzmanımı ne zaman görmeliyim?

İdrar yolu enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız çocuğunuzun çocuk doktoruna görünün. İYE/böbrek skarının nedeni olarak vezikoüreteral reflü (VUR) keşfedilirse, muhtemelen tedavi edilecek ve yakın izleme ve diğer tedavilerin düşünülmesi gerekebilir. Çocuk doktorunuz sizi bir uzmana gönderebilir. Pediatrik nefrolog, böbrek sorunları olan çocukları tedavi eden bir uzmandır ve bir pediatrik ürolog, genital ve idrar yolları cerrahisinde uzmandır.

Çocuğuma nasıl bakarım?

Sağlık uzmanınızın vezikoüreteral reflü (VUR) ile ilgili önerdiği her şeyi uygulayın. Yeterli içme suyu dahil, çocuğunuzun idrar yolunu sağlıklı tutmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bebeğinizin bezini kirlendiğinde hemen değiştirin ve seyrek idrara çıkma durumuna dikkat edin. Unutmayın, çocuğunuzun böbreklerini korumak için idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için elinizden geleni yapmalısınız.

Sağlık uzmanıma hangi soruları sormalıyım?

Vezikoüreteral reflü (VUR) ile ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını alacağınız sağlık uzmanınızla görüşün. Önerilen sorular şunları içerir:

 • Bu bir UTI veya VUR mu?
 • Bu BBD mi yoksa VUR mu?
 • Çocuğumun birincil VUR’u tedavi olmaksızın iyileşir mi?
 • Çocuğumda da böbrek sorunları var mı?
 • Bir uzmana görünmeli miyim?
 • Çocuğumun VUR’unu nasıl tedavi edeceksiniz?
 • Tedavi edilmeyen VUR’un sonuçları nelerdir?
 • Çocuğumun durumunu iyileştirmek için evde ne yapabilirim?
 • Bu durum çocuğumun ağrısına neden olur mu?
 • İdrar yolu enfeksiyonunu nasıl önleyebilirim?
 • BBD’yi nasıl önleyebilirim?
 • Diğer çocuklarım VUR için kontrol edilmeli mi?

 bir not:

Vezikoüreteral reflünün (VUR) genellikle ağrılı veya yaşamı tehdit edici olmadığını unutmayın. Yönetilebilir ve tedaviler genellikle başarılıdır. Bunu önlemenin bir yolu yoktur, ancak yine de genel sağlığını korumak için çocuğunuzun bol su içmesini, egzersiz yapmasını ve besleyici yemekler yemesini sağlayın.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarınızın uzmanlığına güvenin. Çocuğunuzun VUR’unu teşhis etmeye ve tedavi etmeye yardımcı olacaklardır. Sorularınız ve endişeleriniz için onlarla iletişime geçmekten çekinmeyin ve konuşulması zor olsalar bile çocuğunuzun belirtileri konusunda açık ve dürüst olun.


ilgili sağlık Makaleleri

Laringofaringeal Reflü (LPR)
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Mesane İltihabı (Sistit)
İdrar Tahlili Nedir

İlgili Sağlık Makaleleri

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *