akciğer fonksiyon testi sonuçları kalite raporu f nedir